Aktuālākais psihisko un uzvedības traucējumu terapijā stacionārā un ambulatorā praksē, 15. un 17. aprīlis (2 dienas)

24 tālākizglītības punkti 
16 kontaktstundas un 8 stundas patstāvīgais darbs
Programmas autores un lektores: pshiatre Sandra Pūce, psihoterapeite Gunta Andžāne
Programmas plānu sk. pielikumā.
2020.gada 15.aprīlī (trešdienā) no plkst. 13.00 , 17.aprīlī (piektdienā) - no plkst. 9.00.
Psihisko un uzvediibas trauceejumu terapija_lekciju plaans