Aktuālākais psihisko un uzvedības traucējumu terapijā stacionārā un ambulatorā praksē, 9. un 15. marts (2 dienas)

24 tālākizglītības punkti 
16 kontaktstundas 
Programmas autores un lektores: pshiatre Sandra Pūce, psihoterapeite Gunta Andžāne
Programmas plānu sk. pielikumā.
9. martā no plkst. 9.30, 15. martā - plkst. 12.00.
Psihisko un uzvediibas trauceejumu terapija_lekciju plaans