VEBINĀRS - Arteriālā hipertensija ambulatorā ārsta/ārsta palīga praksē; DIVAS DIENAS: 2022.g. februārī/martā plkst.15.00-17.30 -ATTĀLINĀTI

Arteriālā hipertensija ambulatorā ārsta/ārsta palīga praksē

(16 stundu programma)

 

Kurss paredzēts ģimenes ārstiem un citiem ambulatorās prakses ārstiem/ārstu palīgiem kvalifikācijas paaugstināšanai.

Neraugoties uz arteriālās hipertensijas ārstēšanu, apmēram 2/3 hipertensijas pacientu nav pietiekoši kontrolēti. Kursā uzmanība vērsta uz pacientu izvērtēšanu, ārstēšanu un uzraudzību.

 

Darba plāns:

1.      Ievads: Atreriālā hipertensija – “klusais slepkava”. (45 min.)

2.      Asinsspiediena mērīšanas noteikumi un mērīšanas ierīču izvēle. (60 min.)

3.      Arteriālās hipertensijas riska faktoru izvērtēšana. (45 min.)

4.      Hipertensijas pacientu kategorijas (pēc riska grupas) noteikšana. (30 min.)

5.      Arteriālās hipertensijas veidi:

a.      “baltā virsvalka”,

b.      maskētā,

c.       slodzes,

d.      gestācijas,

e.      rezistenta. (90 min.)

6.      Primārās un sekundārās hipertensijas diferencēšana. (30 min.)

7.      Arteriālās hipertensijas pakāpes. (30 min.)

8.      Ārstēšanas taktika atkarībā no hipertensijas pakāpes un riska. (30 min.)

9.      Pacientu ārstēšanas iespējas:

a.      nefarmakoloģiskās,

b.      medikamentozās. (60 min.)

10.  Galvenās un papildus antihipertensīvo medikamentu grupas un to darbības mehānisms. (60 min.)

11.  Medikamentu izvēle hipertensijas pacientu ārstēšanā. (60 min.)

12.  Hipertensīvā krīze un tās kupēšana:

a.      steidzami kupējama,

b.      neatliekami kupējama. (60 min.)

13.  Hipertensijas pacientu līdzestība un uzraudzība. (30 min.)

14.  Situācijas uzdevumu risināšana. (90 min.)

 

 

3 dienas pa 5 akad.st.(200 min.), vienā dienā: teorija 150min+situācijas uzdevumi 50min.