Īsais kurss klīniskajā elektrokardioloģijā/ 2020.g. 8.-9.maijs

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, Latvijas Ārstu biedrības telpās
Ilgums/TIP: 2 dienas/16 stundas/16 tālākizglītības punkti
Programmas mērķis: 1. Papildināt zināšanas par sirds slimību (akūta koronāra sindroma, sirds ritma un vadīšanas traucējumu u.c.) diagnosticēšanu, izmantojot elektrokardiogrāfijas metodi. 2. Gūt informāciju par jaunumiem sirds slimību klasifikācijā, elektrokardiogrāfiskā diagnostikā un ārstēšanā. Programmas pamatojums: Ārsts/Ārsta palīgs savā darbā saskaras ar pacientiem, kam ir neatliekamas sirds saslimšanas, diagnosticē tās un sniedz neatliekamo un ārstniecisko palīdzību. Ārstam/Ārsta palīgam ir jāprot diagnosticēt, ar elektrokardiogrāfijas metodi diferencēt neatliekamus sirds saslimšanu gadījumus, kā akūtu koronāro sindromu, dzīvībai bīstamus sirds ritma un vadīšanas traucējumus u.c., ātri pieņemt pareizu lēmumu un atbilstoši taktiski rīkoties. Nepieciešamās priekšzināšanas: Medicīnas profesionālā izglītība ārsta vai ārsta palīga specialitātē. Mācību metodes: Lekcija, praktiskais darbs ar grupu (EKG līkņu analīze). Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtējums: Pašnovērtējums, situāciju uzdevumi, kontroles jautājumi, pārrunas.