Ievads elektrokardioloģijā (bez priekšzināšanām), 9.,15., 16. marts (3 dienas)

Programma paredzēta klausītājiem bez priekšzināšanām.
Kursa apjoms - 32 stundas (20 kontaktstundas)/32 tālākizglītības punkti.
Kursu vada: dr. Anita Makarovska, kardioloģe Programmas saturs: Sirds elektriskā sistēma EKG reģistrēšanas tehnika EKG novadījumi EKG elementi Sirds elektriskā ass Normāla elektrokardiogramma EKG līkņu analīze Sirds ritma traucējumi Sinusa ritma traucējumi Priekškambaru ritms A-V savienojuma ritms Idioventrikulārais ritms Ritmu noteikšana WPW fenomens, sindroms CLC(LGL) fenomens Impulsu vadīšanas traucējumi Atrio-ventrikulāras blokādes Intra-ventrikulāras blokādes Kombinēti sirds ritma un vadīšanas traucējumi Q- un neQ-Miokarda infarkts EKG