Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē; 2 dienas, 16 TIP, 27.,28.augusts

PIETEIKŠANĀS notiek Veselības ministrijas izveidotajā sistēmā tiešsaistē šeit https://www.mitto.me/lab-macibu-programma/registreties

Ģimenes ārsta loma kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. Kardioloģisko slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

Mācību programmas tēmas

  • Biežāk sastopamās sirds un asinsvadu slimības ģimenes ārsta praksē, to diagnostika un ārstēšana tālākā taktika.
  • Kardioloģiskās slodzes testi, indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija.
  • Kardiovaskulārie riski to noteikšanas nozīme  agrīnā diagnostikā.
  • Komunikāciju prasmes un to nozīme konsultējot sirds un asinsvadu slimību pacientus.
  • Valsts kompesējamo  zāļu izrakstīšanas iespējas sirds un asinsvadu slimību pacientu aprūpē.