Ārstnieciskā un aprūpes personāla komandas darbs, nodrošinot pacientu ar iedzimtu koagulāciju aprūpi dzīvesvietā; 2020.g.3.;4.jūlijs

PIETEIKŠANĀS notiek Veselības ministrijas izveidotajā sistēmā tiešsaistē šeit https://www.mitto.me/lab-macibu-programma/registreties


Ārstnieciskā un aprūpes personāla komandas darbs, nodrošinot pacientu ar iedzimtu          koagulāciju aprūpi dzīvesvietā
Kursi notiks divas dienasa š.g.novembrī (piektdiena, sestdiena)
Atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem kursi tiks organizēti vai nu klātienes formā ar norises vietu Skolas ielā 3, Rīgā (LĀB telpās) vai attālināti tiešsaistē lektoriem un dalībniekiem pieslēdzoties vienā laikā ar  I-neta starpniecību platformā zoom
Ja kursi notiks attālināti zoom-ā, dalībniekiem pašiem būs jānodrošina individuālas tehniskais aprīkojums - dators ar web-kameru un mikrofonu (nodarbību laikā webkameras lietošana ir obligāta), kā arī stabilu I-neta pieslēgumu (tehnisko pārrāvumu laikā netiek ieskaitīts dalībnieka kursu apmeklējums). Ja kursi notiks caur zoom platformu, dalībniekiem ir jālieto savs zoom profils. Ja tāda nav, tad jāizveido individuālias profils zoom.us Ja dalībniekam nav profila zoom, tas nevar atbildēt uz testa jautajumiem, tātad netiek ieskaitīta dalībnieka dalība kursos.
Ārkārtas situācijas laiks mums labvēlīgs, ja protam lietot tehnoloģijas.

Programmā iekļautas šādas tēmas:

 1. Asins sarecēšanas process. Koagulācijas process un iedzimtie  koagulācijas

  traucējumi.

 2. Hemofllija

 3. Aizvietojošā terapijas iedzimtu koagulācijas traucējumu gadījumā ambulatorajā

  etapā. 

 4. Villebranda slimība

 5. Vecāku izglītības programma.

 6. Fiziskās aktivitātes iedzimtu koagulopātiju gadījumos. Fizioterapijas

  nozīme.

 7. Jaunākie sasniegumi henofilijas slimnieku aprūpē

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Programmas apjoms ir 16 stundas. Par programmas akadēmisko un organizatorisko nosacījumu  izpildi katram dalībniekam tiek piešķirti 16 (sešpadsmit) tālākizglītības punkti (TIP)