Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana; 2020.g.6.-8.jūlijs

PIETEIKŠANĀS notiek Veselības ministrijas izveidotajā sistēmā tiešsaistē šeit https://www.mitto.me/lab-macibu-programma/registreties

Tie, kas pieteikušies LĀB sistēmā, tiek pārcelti uz VM sistēmu. Pārkārtošanās notiek no 11.jūnija.

Lai precizētu informāciju par jūsu statusu, gaidiet ziņu e-pastā (@inbox.lv mēdz mūsu vēstules ielikt pie abonētajiem vai sociālajiem) vai zvaniet Andai t.29416052!!!

Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšan

Kursi notiks trīs dienas š.g.6-8.jūlijā (pirmdiena, otrdiena, trešdiena)
Atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem kursi tiks organizēti vai nu klātienes formā ar norises vietu Skolas ielā 3, Rīgā (LĀB telpās) vai attālināti tiešsaistē lektoriem un dalībniekiem pieslēdzoties vienā laikā ar  I-neta starpniecību platformā zoom
Ja kursi notiks attālināti zoom-ā, dalībniekiem pašiem būs jānodrošina individuālas tehniskais aprīkojums - dators ar web-kameru un mikrofonu (nodarbību laikā webkameras lietošana ir obligāta), kā arī stabilu I-neta pieslēgumu (tehnisko pārrāvumu laikā netiek ieskaitīts dalībnieka kursu apmeklējums). Ja kursi notiks caur zoom platformu, dalībniekiem ir jālieto savs zoom profils. Ja tāda nav, tad jāizveido individuālias profils zoom.us Ja dalībniekam nav profila zoom, tas nevar atbildēt uz testa jautajumiem, tātad netiek ieskaitīta dalībnieka dalība kursos.
Ārkārtas situācijas laiks mums labvēlīgs, ja protam lietot tehnoloģijas.

Programmā iekļautas šādas tēmas:

  1. Veselības pratība un pacientu līdzestība: hronisku slimību pacientu vadīšanā primārajā veselības aprūpē

  2. Kritienu risks un saistība ar funkcionēšanas traucējumiem hronisku slimību pacientiem

  3. Reimatoloģisku Pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē: multidisciplināra pieeja

  4. Muguras sāpju pacienta izvērtējums, izmeklējumu algoritms.

  5. Vispārīgie tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķi, izvēles un piemērošanas

    pamatprincipi

  6. Tehnisko palīglīdzekļu iedalījums, grupas un veidi atbilstoši ISO klasifikācijai

  7. Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma Latvijā un tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana

  8. Rehabilitācijas rezultātu izvērtēšana primārajā veselības aprūpē

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Programmas apjoms ir 24 stundas. Par programmas akadēmisko un organizatorisko nosacījumu  izpildi katram dalībniekam tiek piešķirti 24 (divdesmit četri) tālākizglītības punkti (TIP)