Agrīna funkcionēšanas traucējumu atpazīšana iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai jaundzimušajiem un bērniem, kam konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku; 2020.g.2.-5.jūlijs

PIETEIKŠANĀS notiek Veselības ministrijas izveidotajā sistēmā tiešsaistē šeit https://www.mitto.me/lab-macibu-programma/registreties

Tie, kas pieteikušies LĀB sistēmā, tiek pārcelti uz VM sistēmu. Pārkārtošanās notiek no 11.jūnija.

Lai precizētu informāciju par jūsu statusu, gaidiet ziņu e-pastā (@inbox.lv mēdz mūsu vēstules ielikt pie abonētajiem vai sociālajiem) vai zvaniet Andai t.29416052!!!

Agrīna funkcionēšanas traucējumu atpazīšana iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai jaundzimušajiem un bērniem, kam konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku

Kursi notiks četras dienas š.g.2-5.jūlijā (ceturtdiena-svētdiena)
Atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem kursi tiks organizēti vai nu klātienes formā ar norises vietu Skolas ielā 3, Rīgā (LĀB telpās) vai attālināti tiešsaistē lektoriem un dalībniekiem pieslēdzoties vienā laikā ar  I-neta starpniecību platformā zoom
Ja kursi notiks attālināti zoom-ā, dalībniekiem pašiem būs jānodrošina individuālas tehniskais aprīkojums - dators ar web-kameru un mikrofonu (nodarbību laikā webkameras lietošana ir obligāta), kā arī stabilu I-neta pieslēgumu (tehnisko pārrāvumu laikā netiek ieskaitīts dalībnieka kursu apmeklējums). Ja kursi notiks caur zoom platformu, dalībniekiem ir jālieto savs zoom profils. Ja tāda nav, tad jāizveido individuālias profils zoom.us Ja dalībniekam nav profila zoom, tas nevar atbildēt uz testa jautajumiem, tātad netiek ieskaitīta dalībnieka dalība kursos.
Ārkārtas situācijas laiks mums labvēlīgs, ja protam lietot tehnoloģijas.

Programmā iekļautas šādas tēmas:

  1. Cilvēka funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi personas (ģimenes)

    un vides mijiedarbības aspektā

  2. Agrīnu funkcionēšanas traucējumu attīstības riska faktori

  3. Ar hroniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem biežāk saistītie veselības stāvokļi

  4. Svarīgākie bērna attīstību kavējošie funkcionēšanas ierobežojumi rehabilitācijas un invaliditātes kontekstā

  5. Subjektīva un objektīva funkcionēšanas novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Programmas apjoms ir 32 stundas. Par programmas akadēmisko un organizatorisko nosacījumu  izpildi katram dalībniekam tiek piešķirti 32 (trīsdesmit divi) tālākizglītības punkti (TIP)