22. jūlijā Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) interneta seminārs par Bērnu un Pusaudžu Psihoterapiju (4. seminārs) “Kur tagadne, pagātne un nākotne tiekas. Zīdaiņu, bērnu un pusaudžu psihoanalītiskā psihoterapija”

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) no 2020. gada uzsāk tālākizglītības projektu, lai rosinātu pieredzes un domu apmaiņu starp nozares speciālistiem un interesentiem par bērnu un pusaudžu psihisko veselību. Aicināti kolēģi, kuri strādā ar bērniem un pusaudžiem vai arī plāno to darīt. Pirmais interneta vidē ievadseminārs notika 8.janvārī .
Semināra forma - diskusijas raisoša saruna, kurā pēc katra ziņojuma var jautāt un saņemt atbildes. LĀZA Interneta seminārā par bērnu un pusaudžu psihoterapiju paneļa diskusiju vadīja Dagnija Tenne (Kanāda), Karīna Beinerte (Anglija), Kaspars Tūters (Kanāda), Inta Zīle (Latvija), Kamena Kaidaka (Latvija). Dalībnieki saņem 2,5 TI punktus, ko apliecina LĀZA sertifikāts. Semināri ir reģistrēti LĀB tālākizglītības pasākumu portālā.
LĀZA semināru lektoriem šis ir labās gribas žests, semināri ir bezmaksas, tomēr Jums ir iespēja atbalstīt LĀZA darbību, ziedojot LĀZA mājaslapā www.lazariga.lv sadaļā Ziedot. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu rakstiet laza@lazariga.lv

Pieslēgšanās ZOOM vidē no sava datora (tiks nosūtīts pieejas kods e pastā pirms semināra).

Ja būs iespējams, atjaunosim arī klātienes seminārus LĀB namā Skolas ielā 3.

Plaši par pirmo semināru un tā idejām LĀZA Apkārtrakstā Nr 168 http://lazariga.lv/publikacijas/laza-apkartraksts

ZOOM seminārs nr 4 plānots 22. jūlijā no 18.00-20.00  Tēma: “Kur tagadne, pagātne un nākotne tiekas. Zīdaiņu, bērnu un pusaudžu psihoanalītiskā psihoterapija” Kāda veida psihodinamiskās un psihoanalītiskās psihoterapijas metodes tiek pielietotas Kanādā - kādiem pacietiem, cik intensīvi, cik ilgi. Klīniskie piemēri. Domas par pārmaiņām, ko radījis COViD-19.

Lektore - psihoterapeite Dagnija Tenne (Kanāda) 

No 18.00-19.00 Dagnijas Tennes priekšlasījums

No 19.00-20.00 –diskusija, jautājumi

Ar cieņu,
Kamena Kaidaka
Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA)
biroja vadītāja
+371 29121922
laza@lazariga.lv
www.lazariga.lv