Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām aprūpe/29.februāris, Rīga, LU bibliotēkas telpās O.Kalpaka bulv.4

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001

“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

konference

Bērnu un pieaugušo ar retām slimībām aprūpe

Organizē Latvijas Ārstu biedrība ar Latvijas Reto slimību alianses informatīvo atbalstu

2020. gada 29. februārī

Rīgā, LU bibliotēkas telpās O.Kalpaka bulvārī 4

Konferenci vada: Dr.med. Andris Skride un Mg.phil. Ieva Plūme

8.30 – 9.00

Dalībnieku reģistrācija

9.00–9.40

Retās slimības, to definīcija, reto slimību izplatība Latvijā, reto slimību pacientu reģistrs un pacientu reģistrācijas kārtība.

Dr.Ieva Mālniece, Reto slimību koordinācijas centrs (BKUS)

9.40-10.20

Multidisciplināras aprūpes nodrošināšana pacientiem ar retajām slimībām, tai skaitā bērniem, veselības aprūpes organizācija.

Dr. Madara Kreile, pediatrs un Elīna Aleksejeva, pediatrs, bērnu pneimonologs, bērnu alergologs, CF ārsts BKUS, Bērnu slimību klīnika

10.20-11.00

Aprūpes pieejamība pacientiem ar retajām slimībām (zāles,  rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi, psiholoģiskais un sociālais  atbalsts).

Līga Gaigala, NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora vietniece un Zinta Rugāja, NVD Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniece

11.00-11.20

Pārtraukums

11.20 -12.00

Klīniskie pētījumi reto slimību jomā Latvijā, aktualitātes.

Dr.med. Dainis Krieviņš, asinsvadu ķirurgs

12.00-12.40

Ārstniecības personu tālākizglītības iespējas par retajām slimībām.

Dr.med. Andris Skride, kardiologs, Latvijas Reto slimību speciālistu asociācijas vadītājs

12.40-13.20

Ārstniecības tiesiskie aspekti bērnu ar retām slimībām aprūpē.

Dr.iur. Juris Beikmanis, Dr.iur. Zvērināts advokāts; Biedrības “Ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes””, valdes loceklis; biedrības “Latvijas Reto slimību alianse”, valdes loceklis

13.20-13.40

Pārtraukums

13.40-14.20

Eiropas References tīkli. Pieredze. Iespējas. Izaicinājumi.

Dr.med. Sandra Valeiņa, pediatrijas oftalmologs,  BKUS Acu slimību klīnikas vadītāja, ERN-EYE LV koordinatore

14.20-15.00

Nevalstisko organizāciju sniegtais atbalsts pacientiem ar retajām slimībām.

Baiba Ziemele, Latvijas Reto slimību alianses vadītāja

 

* Programmā iespējamas izmaiņas.

 Šīs konferences organizēšanu atbalsta Eiropas Sociālais fonds, tādēļ Jūsu dalība konferencē ir bez maksas. Lai atskaitītos par konferences norisi, mums nepieciešamas visu dalībnieku aizpildītas reģistrācijas kartes un pasākuma novērtējuma anketas. Kartes un anketas lūdzam nodot konferences reģistratoriem (kartes – visas konferences norises laikā vai noslēgumā, novērtējuma anketas – noslēgumā). 


Dalībnieka reģistrācijas karti atradīsiet www.arstubiedriba.lv

1. Lejuplādējiet to savā datorā. 

2. Aizpildiet elektroniski un izdrukājiet vai arī izdrukājiet un aizpildiet ar roku drukātiem burtiem. 

3. OBLIGĀTI ar roku parakstieties anketas beigās. 

 

Ļoti novērtēsim, ja atradīsiet iespēju ierasties konferencē ar aizpildītu un parakstītu reģistrācijas karti. Kolēģiem, kuriem nav iespēju izdrukāt, izsniegsim kartes konferences norises vietā. Šādā gadījumā lūdzam laikus noskaidrot savas darbavietas reģistrācijas numuru, tas būs jānorāda dalībnieka kartē. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu rakstiet konference@arstubiedriba.lv vai zvaniet 67240428.