Aktuāli jautājumi logopēdijā

Uz pierādījumiem balstīta prakse - kinezioloģiskā teipošana

Mg.Ance Veismane, fizioterapeite

Uz ko balstīta kinezioloģiskā teipa popularitate? Vai šī metode ir spējusi sevi pierādīt, kā efektīvu rīku sporta un rehabilitācijas jomās pasaulē? Vai kinezioloģiskās teipošanas nozīme atšķiras fizioterapijā un logopēdijā?

Ievads ABA terapijā

Marija Skerškāne, audiologopēde, ABA terapeite  

 ABA terapijas pamatprincipi un mērķi, mērķagrupas.

Bērns ar dažādu valodas prasmi un/vai pieredzi

Dr.paed. Ērika Pičukāne, Latviešu valodas aģentūras pārstāve

 Nereti skolēns, nonākot jaunajā mācību vidē, klasē, skolā dažkārt jūtas neomulīgi, neērti, pat apdraudēti.  Kā palīdzēt? Kā strādāt ar bērniem, kuriem ir dažādas zināšanas un prasmes un ar bērniem, kuriem nav nekādu zināšanu (kuri var nezināt uzņemošās valsts valodu, kā arī kādu citu Eiropas valodu)? Kā izvairīties no nejaušībām valodu mācīšanās situāciju izkārtojumā un to fragmentācijas? Kas liedz bērnam iekļauties vienaudžu grupā?

29112019_1
www.logopedi.lv