LNA sēde 25.10.2019.pl.15, RPNC, Tvaika ielā 2, Rīga

1.Atkarību mazināšanas programmas īstenošana ieslodzījuma vietā. Sanita Švesa, Valērijs Dombrovskis. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma Atkarīgo centrs.
2. Narkoloģiskie pakalpojumi Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā. Dr.Raivis Logins.
3. Dubultdiagnožu pacientu diagnostikas, ārstēšanas un vadīšanas klīniskie algoritmi. Dr.Sarmīte Skaida
4.Alkohola atkarības diagnostikas, ārstēšanas un vadīšanas klīniskie algoritmi. Dr. Astrīda Stirna
5.Diskusija.