VARDARBĪBAS ATPAZĪŠANA UN PAREIZA ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS RĪCĪBA/29. novembris, Rīga, RSU, Dzirciema iela 16