Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem (Liepāja)

Latvijas Logopēdu asociācija rīko tālākizglītības kursus

2019.gada 5.oktobrī

Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem

Lektore  asociētā profesore Baiba Trinīte, Dr.med.

Valodas agrīnā novērtējuma tests, VANT (Esame del Linguaggio al letto del malato, ELLM ) izstrādāts Milānas Bikokas Universitātē (Itālija), latviešu valodā adaptēts un standartizēts Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijā (izdevējs – Latvijas Logopēdu asociācija, 2019). Tests sastāv no rokasgrāmatas, stimulu attēliem un priekšmetiem, un protokola formas. Tas ir vienkāršs un ērts savā lietojumā un informatīvs attiecībā uz pacienta valodas stāvokļa raksturojumu.

Kursos ir aicināti piedalīties logopēdi un audiologopēdi, kuri ikdienā strādā ar pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem. Kursu laikā klausītāji tiks apmācīti lietot VANT, kā arī katram klausītājam tiks izsniegta testa rokasgrāmata, stimulu attēlu grāmata un protokolu formas.

Kursu programma:

·       Īss afāzijas formu raksturojums

·       Valodas novērtēšana pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem

·       VANT adaptācijas un standartizācijas gaita un rezultāti

·       VANT administrēšana un protokolu aizpildīšana

Programmas apjoms: 8 akadēmiskās stundas vai 8 TIP

Programmas saskaņojums: LĀPPOS 03.07.19 Nr.861

Dalības maksa:

 

Kursu  norises vieta:  Liepāja (vieta tiks precizēta)

Kursu norises laiks: Reģistrācija no 9.30. Kursu sākums 10.00.

REĢISTRĀCIJA LĪDZ 30.09.2019.

VANT_Liepāja
www.logopedi.lv