Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem (Rīga)

Latvijas Logopēdu asociācija rīko tālākizglītības kursus

2019.gada 14.septembrī

Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem

Lektore  asociētā profesore Baiba Trinīte, Dr.med.

Valodas agrīnā novērtējuma tests, VANT (Esame del Linguaggio al letto del malato, ELLM ) izstrādāts Milānas Bikokas Universitātē (Itālija), latviešu valodā adaptēts un standartizēts Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijā (izdevējs – Latvijas Logopēdu asociācija, 2019). Tests sastāv no rokasgrāmatas, stimulu attēliem un priekšmetiem, un protokola formas. Tas ir vienkāršs un ērts savā lietojumā un informatīvs attiecībā uz pacienta valodas stāvokļa raksturojumu.

Kursos ir aicināti piedalīties logopēdi un audiologopēdi, kuri ikdienā strādā ar pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem. Kursu laikā klausītāji tiks apmācīti lietot VANT, kā arī katram klausītājam tiks izsniegta testa rokasgrāmata, stimulu attēlu grāmata un protokolu formas.

Kursu programma:

Programmas apjoms: 8 akadēmiskās stundas vai 8 TIP

Programmas saskaņojums: LĀPPOS 03.07.19 Nr.861

Dalības maksa:

Kursu  norises vieta:  Rīgas Austrumu vidusskola, Viļānu iela 13.

Kursu norises laiks: Reģistrācija no 9.00. Kursu sākums 9.30.

REĢISTRĀCIJA LĪDZ 09.09.2019.

VANT
www.logopedi.lv