SIRDS VESELĪBA DAŽĀDOS VECUMPOSMOS: PROFILAKSE, IETEKMĒJOŠIE FAKTORI/20. septembris, MedBaltica, Ķīpsalas iela 8

UZMANĪBU!!! Ir mainījies konta numurs konferenču dalības maksai!

Konferences dalības maksā ietilpst izstādes MedBaltica apmeklējums.
Apmeklētāju reģistrācija notiek izstāžu centra vestibilā (meklējiet uzrakstu ar konferences nosaukumu) - dalībnieki saņem ieejas karti izstāžu centrā.
KONFERENCES PROGRAMMA