AKTUALITĀTES BĒRNU INFEKTOLOĢIJĀ: SLIMĪBU VADĪBA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA UN PROFILAKSE - norises vieta - TALSI; tiek pārcelti uz 2020.g.maiju

TALSU grupas nodarbību laiks tiek pārcelts uz 2020.g. maiju. 

Precīzāka informācija sekos


Talsu grupā atlikušas vietas tikai Ārstiem. Māsām u.c.specialitāšu ārstniecības personām atvēlētās vietas ir aizņemtas.

„AKTUALITĀTES BĒRNU INFEKTOLOĢIJĀ: SLIMĪBU VADĪBA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA UN PROFILAKSE”

Apjoms: četras dienas; 32 stundas; 32 TIP

Mērķauditorija:
Ārsts (pediatrs, pediatru apakšspecialitātes ārsti, ģimenes ārsti), ārsta palīgs, māsa, farmaceits

 

Norises vieta un laiks:

Š.g. maijā (datumi tiks precizēti) (vienai grupai četras dienas) – Talsos

Katra izglītojamā dalība šajos kursos tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” līdzekļiem.

 

Programmas mērķis ir pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla, kas strādā ar bērniem, zināšanas un prasmes bērnu infekcijas slimību diagnostikā un terapijas taktikas izvēlē atbilstoši jaunākajām ES vadlīnijām.

Mācību programmas tēmas:

 

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75 % no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

 

Aicinām pieteiktie https://lab.arstubiedriba.lv

 

Pēc pieteikšanās katra dalībnieka dalība tiks izvērtēta un  apstiprināta telefoniski.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz LĀB izglītības daļu pa tālr. 67240428

talakizglitiba