LATVIEŠU ĀRSTU FORUMS/1. diena - 7. jūnijs, Rīga

Pieteikšanās katrai foruma dienai atsevišķi!!!

Par katras dienas apmeklējumu tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti.

Dalības maksa par vienu dienu - 10 EUR visiem dalībniekiem; no 1.06. - 15 EUR visiem dalībniekiem; pasākuma dienā - 20 EUR visiem dalībniekiem.

Atgādinām!!!

Dalība LĀB organizētajās konferencēs ārstniecības personām un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu dalībnieka karti. Ja jums kartes vēl nav, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences tās norises vietā.

APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv – sadaļā "Mans profils".