NEIROLOĢIJA. KO VĒRTS ZINĀT KATRAM ĀRSTAM/18. maijs, Ventspils

Piesakoties dalībai konferencē, ir iespējams rezervēt sev vietu autobusā no Rīgas uz konferences norises vietu. Maksa par autobusu tiek pierēķināta maksai par dalību konferencē un jāapmaksā kopā ar dalības maksu. 
Ja atsakāties no dalības konferencē vēlāk kā nedēļu pirms konferences, maksa par autobusu netiek atgriezta.

Atgādinām!!!

Dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu dalībnieka karti. Ja jums kartes vēl nav, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences tās norises vietā.

APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv – sadaļā "Mans profils".