ZINOŠS PACIENTS - VESELĪBAS APRŪPES NĀKOTNE/6. aprīlis, LU, Raiņa bulv. 19

KONFERENCES BEZ DALĪBAS MAKSAS

Konferences norises laiks - plkst. 10.00-15.00

Programmā:
Ilze Aizsilniece. Pacienta centrēta pieeja kā būtisks kvalitātes kritērijs mūsdienu veselības aprūpē
Prof. Māris Taube. Pacienta un ārsta partnerības ietekme uz ārstniecības procesu un tā rezultātiem
Signe Mežinska. Pacientu izpratne par medikamentozo terapiju un tās nozīme ārstēšanas procesā
Ilze Kurme. Sociālā jomā strādājošo kompetences robeža attiecībā uz iedzīvotāju izglītošanu par veselības jautājumiem
Prof. Andrejs Ērglis. Pietiekamas zināšanas par neatliekamo palīdzību sabiedrībā - būtisks priekšnoteikums daudzu neatliekamu stāvokļu un nāves gadījumu novēršanā,
u.c. būtiskas tēmas
Pilna konferences programma tiks publicēta līdz 9. martam
KONFERENCES PROGRAMMA