Latvijas Ārstu biedrības un profesionālo asociāciju darba konference/12. februārī plkst. 16.00

Konferences mērķis - LĀB Valdes un profesionālo asociāciju vadītāju un pārstāvju tikšanās, juridisko jautājumu un sadarbības formu izskatīšana.

Konferencei reģistrējas TIKAI asociāciju izvirzītie pārstāvji.