Jūs varat pilnvarot kādu citu personu saņemt Jūsu sertifikātu un/vai tālākizglītības karti Latvijas Ārstu biedrībā