Iesniegums LĀB SP tālākizglītības punktu piešķiršanai

TIP piešķiršanas kārtību regulē MK not. 943.
5.pielikums
Iesnieguma veidlapa mērķauditorijas profesionālās asociācijas saskaņošanai

NAV
-
+
+
No file selected (max 1 MB)