Valodas agrīnā novērtējuma tests pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem

Lektore: asociētā profesore Baiba Trinīte, Dr. med.

 

Valodas agrīnā novērtējuma tests, VANT (Esame del Linguaggio al letto del malato, ELLM) izstrādāts Milānas Bikokas Universitātē (Itālija), latviešu valodā adaptēts un standartizēts Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijā (izdevējs – Latvijas Logopēdu asociācija, 2019). Tests sastāv no rokasgrāmatas, stimulu attēliem un priekšmetiem, un protokola formas. Tas ir vienkāršs un ērts savā lietojumā un informatīvs attiecībā uz pacienta valodas stāvokļa raksturojumu.

Kursos ir aicināti piedalīties logopēdi un audiologopēdi, kuri ikdienā strādā ar pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem. Kursu laikā klausītāji tiks apmācīti lietot VANT, būs iespēja uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā.

Katram kursu dalībniekam, kurš būs reģistrējies un samaksājis dalības maksu, tiks nosūtīts testa materiālu komplekts (testa rokasgrāmata, stimulu attēlu grāmata un protokolu formas) uz norādīto adresi.

 

Programmas saturs:

•    Īss afāzijas formu raksturojums

•    Valodas novērtēšana pacientiem ar iegūtiem smadzeņu bojājumiem

•    VANT adaptācijas un standartizācijas gaita un rezultāti

•    VANT administrēšana un protokolu aizpildīšana

http://www.logopedi.lv