Aktuāli jautājumi logopēdijā

12.00-12.15 

LLA valdes informācija

 

12.15-13.15  

Agrīnā iedarbība Covid-19 laikā: attālinātas iedarbības realitāte uz ģimeni orientētās praksēs (Early Childhood Intervention in times of Covid-19: Exploring the reality(ies) of Tele-intervention in Family-Centred Practices (FCP))

Lidia Rodriguez Garcia, PhD, Kastilla La Mančas Univeristātes (Spānija), asociētā profesore, Spānijas Logopēdu, foniatru un audiologu asociācijas prezidente

Lekcija angļu valodā ar simultānu tulkojumu latviski

 

Tehniskā pauze

 

13.20-14.20   

Bērnu veselība Latvijā

Ilze Grope, Dr.med., RSU profesore, Latvijas Pediatru asociācijas prezidente

 

Tehniskā pauze

14.25-15.20

Ergonomikas pamatprincipi logopēda darbā

Anete Nelsone, Mg.sc.sal., RSU lektore, ergoterapeite

Aija Graudiņa, SIA Certes apmācību daļas vadītāja

 

15.25-16.00

Mobilo mācību spēļu (DYS2GO) izmantošana logopēda darbā

Kristīne Kampmane, Mg.sc.ing., LU Izglītības vadības doktorantūras studente

Projekts ERASMUS + „Mācību spēles jauniešiem ar disleksiju” (DYS2GO), reģistrācijas Nr. 2018-1-LV01-KA204-046970

http://www.logopedi.lv