CILVĒKI UN DZĪVNIEKI – KĀ ATPAZĪT ZOONOZES UN BŪT VESELIEM; tiešraide 2021. gada 27. februārī un ieraksts pēc konferences www.kursiarstiem.lv

9.30–9.35

Konferences atklāšana

Angelika Krūmiņa, infektoloģe

9.35–10.15

Zoonozes no Vienas veselības koncepta skatupunkta
Profesors Kaspars Kovaļenko, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns

10.15–10.55

Antimikrobiālā rezistence dzīvniekos un pārtikā
Asociētā profesore, Dr.med.vet., Margarita Terentjeva, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūts

10.55–11.35

Q drudža ierosinātāja Coxiella burnetii sastopamība Latvijā un pasaulē
Linda Valkovska, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes doktorante

11.35–12.15

Inficēšanās risks no mājdzīvniekiem un ar to saistītās ādas slimības
Asociētais profesors Jānis Ķīsis, dermatologs venerologs, Rīgas Stradiņa universitātes Dermatoloģijas un veneroloģijas katedra

12.15–12.55

Mājdzīvnieku izraisītas alerģijas
Asociētais profesors Māris Bukovskis, pneimonologs, alergologs, internists, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Internās medicīnas katedra

12.55–13.00

Konferences noslēgums