ATKARĪBAS UN PSIHISKĀ VESELĪBA. IZDEGŠANAS SINDROMS; tiešraide 2021. gada 30. janvārī un ieraksts pēc konferences www.kursiarstiem.lv

Konferences TIEŠRAIDE 2021. gada 30. janvārī un IERAKSTS PĒC KONFERENCES www.kursiarstiem.lv

Tiešraides sākums plkst. 9.30, piekļuve no plkst. 9.00, kā arī pēc

 

Konferenci vada: LĀB prezidente Ilze Aizsilniece

 

1.     Depresijas un trauksmes pacientu atkarību riski
Prof. Māris Taube, psihiatrs

2.     Personības traucējumi un atkarības
Dr. med. Jeļena Vrubļevska, psihiatre

3.     Atkarību risks šizofrēnijas pacientiem
Liene Sīle, psihiatre

4.     Bērnu un pusaudžu psihiskā veselība un atkarību riski
Ņikita Bezborodovs, psihiatrs, bērnu psihiatrs

5.     Jaunās apreibinošās vielas un to ietekme uz psihi
Inga Landsmane, narkoloģe, psihiatre

6.     Akūto narkoloģisko problēmu spektrs psihiatrijas un narkoloģijas stacionārā
Sarmīte Skaida, narkoloģe, psihiatre

7.     Izdegšanas sindroms
Ilze Maksima, narkoloģe

8.     Neiroloģiskas problēmas psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem

9.     Kanabinoīdi, psiloscibīns u.c. – ieguvumi un riski medicīnā
Elmārs Tērauds, psihiatrs

 

* Programmā iespējamas izmaiņas

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti *tālākizglītības punkti (tiks saskaņots).