Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana

PIETEIKŠANĀS notiek Veselības ministrijas izveidotajā sistēmā tiešsaistē šeit https://www.mitto.me/lab-macibu-programma/registreties

Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšan
Kursi notiks trīs dienas (pirmdiena, otrdiena, trešdiena)
Kursi notiks klātienē no pl.9.00 visu dienu, astoņas stundas katru dienu.

Programmā iekļautas šādas tēmas:

  1. Veselības pratība un pacientu līdzestība: hronisku slimību pacientu vadīšanā primārajā veselības aprūpē

  2. Kritienu risks un saistība ar funkcionēšanas traucējumiem hronisku slimību pacientiem

  3. Reimatoloģisku Pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē: multidisciplināra pieeja

  4. Muguras sāpju pacienta izvērtējums, izmeklējumu algoritms.

  5. Vispārīgie tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķi, izvēles un piemērošanas

    pamatprincipi

  6. Tehnisko palīglīdzekļu iedalījums, grupas un veidi atbilstoši ISO klasifikācijai

  7. Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma Latvijā un tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana

  8. Rehabilitācijas rezultātu izvērtēšana primārajā veselības aprūpē

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Programmas apjoms ir 24 stundas. Par programmas akadēmisko un organizatorisko nosacījumu  izpildi katram dalībniekam tiek piešķirti 24 (divdesmit četri) tālākizglītības punkti (TIP)