Agrīna funkcionēšanas traucējumu atpazīšana iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai jaundzimušajiem un bērniem, kam konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku;

PIETEIKŠANĀS notiek Veselības ministrijas izveidotajā sistēmā tiešsaistē šeit https://www.mitto.me/lab-macibu-programma/registreties

Agrīna funkcionēšanas traucējumu atpazīšana iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai jaundzimušajiem un bērniem, kam konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku
Kursi notiks četras dienas  (ceturtdiena-svētdiena)
Kursi notiks klātienē ceturtdien un piektdien sākums pl.10.00; sestdien un svētdien sakums no pl.9.00 visu dienu, astoņas stundas katru dienu.

Programmā iekļautas šādas tēmas:

  1. Cilvēka funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi personas (ģimenes)

    un vides mijiedarbības aspektā

  2. Agrīnu funkcionēšanas traucējumu attīstības riska faktori

  3. Ar hroniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem biežāk saistītie veselības stāvokļi

  4. Svarīgākie bērna attīstību kavējošie funkcionēšanas ierobežojumi rehabilitācijas un invaliditātes kontekstā

  5. Subjektīva un objektīva funkcionēšanas novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Programmas apjoms ir 32 stundas. Par programmas akadēmisko un organizatorisko nosacījumu  izpildi katram dalībniekam tiek piešķirti 32 (trīsdesmit divi) tālākizglītības punkti (TIP)